2023 Nobel Ekonomi Ödülü Claudia Goldin’e: Cinsiyet engellerini yıkıyor

Alfred Nobel’in anısına verilen Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü’nün 55 edisyonunda 93 kazanandan sadece üçünün kadın olması nasıl mümkün olabilir? Bu yılın ödülüne layık görülen Claudia Goldin, keskin ve anlayışlı bir analizle yalnızca işgücü piyasasındaki kalıcı eşitsizlikleri ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda kadınların işyerine katılımının evrimi ve bunun sosyoekonomik sonuçlarına ilişkin derinlemesine bir araştırma da sundu.

U eğrisi: cinsiyet farkının ötesinde

U eğrisi Goldin’in çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların işgücüne katılımının dinamiklerini ortaya koyan bir dayanak noktası olmuştur. Eğri, 19. yüzyılın sonundan 1940’a kadar kadınların katılımında azalmayla başlayan ve 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir artış gösteren bir modeli tanımlıyor.

Goldin, bu olguyu şekillendiren sosyoekonomik dönüşümleri, eğitimdeki değişiklikler, düzenlemeler ve kültürel bakış açıları gibi faktörlerin iç içe geçmesini ve ekonominin nasıl sosyal normlardan ve beklentilerden izole edilmediğini ortaya koymaya yönelik derinlemesine bir çalışma yürütüyor. Goldin’in çalışmalarında beklentiler önemli bir rol oynuyor.

Ücret farkını araştırmak

Goldin, cinsiyetler arasındaki ücret farkını titizlikle inceleyerek, erkeklerle kadınlar arasındaki yapısal eşitsizliklerin arkasında yatan karmaşıklıkları ortaya çıkardı. Yaklaşımları yaygın basitleştirmelerin ötesine geçerek işgücü esnekliğini mevcut boşluğa katkıda bulunan önemli bir bileşen olarak görüyor. Çalışmaları, erkekleri nadiren aynı ölçüde etkileyen bir olgu olan (mesleki ve aile sorumluluklarını dengelemek için gerekli) esneklik arayışında olan kadınların orantısız bir şekilde cezalandırıldığını öne sürüyor.

Goldin ve bakım ekonomisi

“Bakım ekonomisi” tartışmalarını gündeme getiren covid-19 salgını sonrasında emek esnekliğinin cezalandırılması ayrı bir önem kazandı. Goldin, esnek çalışmaya değer verilmesi ve esnek çalışmaya ihtiyaç duyulması durumunda cezaların ortadan kaldırılmasıyla ücret farkının kapatıldığını savundu. İş ve yaşam arasında denge kurma ihtiyacının yeni bir aciliyet kazandığı bir dönemde, onun çalışmaları hem güncel hem de anlayışlı.

Etkiler ve çözümler

Alakalı haberler

Goldin’in çalışması yalnızca bir teşhis değil, aynı zamanda daha kapsayıcı bir ekonomiye doğru ilerlemek için önerilen bir yol haritasıdır. İşyerindeki cinsiyet eşitsizliklerinin kökenlerini anlamak, bu eşitsizliklere yönelik politikaların formüle edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Çalışmaları, politika yapıcıları ve iş liderlerini kariyer ve çalışma saatleri yapısını yeniden gözden geçirmeye ve esnekliğe ceza vermeyen, aksine değer veren uygulamaları uygulamaya itiyor.

Sonuç olarak: yolu gösteren bir Nobel

Claudia Goldin’in 2023 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmesi, çalışmalarının alaka ve derinliğinin bir kanıtıdır. Goldin, rakamları ve eğilimleri çözerek topluma, kadınların işgücü piyasasında karşılaştığı zorlukları incelememize ve anlamamıza olanak tanıyan bir prizma kazandırdı. Çalışmaları mevcut bağlamda özellikle güçlü bir yankı uyandırıyor ve hem işyerinde hem de ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yolculukta bir ilham kaynağı ve rehberlik olmayı vaat ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir