Hükümet, Suudi Telekom’un Telefónica’ya girişiyle ilgili zorlayıcı koşullar üzerinde çalışıyor

Hükümet, satın almayla ilgili zorlayıcı koşullar üzerinde çalışıyor Suudi Telekom (STC), önceki operasyonlarda uygulananlara benzer şekilde Telefónica’da %9,9 hisseye sahip oldu; Varlıkların satışına ve temettü…