En düşük gelirli haneler, en zengin olanlara göre iki kat daha fazla ipotek gecikmesine maruz kalıyor.

gecikmiş ödeme arasında ipotekler şiddetin acımasızca artmasına rağmen kontrol altında tutuluyor euribor Avrupa Merkez Bankası’nın resmi faiz oranlarındaki artışından kaynaklandı (ECB) yüksek enflasyonla mücadele etmek…

İddia makamı ABAD’dan yasalara aykırı olarak kadınlara daha düşük ödenek verilmesine izin veren anlaşmalar ilan etmesini talep ediyor

Ulusal Mahkeme Savcılığı, Yüksek Mahkeme Sosyal Dairesi ile koordineli olarak, Avrupa Birliği Haber Divanı’ndan (ABAD) şu kararı vermesini talep etti: Şirketlerde kadınların çoğunluğunun bulunduğu meslek…