İddia makamı ABAD’dan yasalara aykırı olarak kadınlara daha düşük ödenek verilmesine izin veren anlaşmalar ilan etmesini talep ediyor

Ulusal Mahkeme Savcılığı, Yüksek Mahkeme Sosyal Dairesi ile koordineli olarak, Avrupa Birliği Haber Divanı’ndan (ABAD) şu kararı vermesini talep etti: Şirketlerde kadınların çoğunluğunun bulunduğu meslek…